Coaching

Coaching

Intake

Tijdens de intake (60 minuten) bespreken we waar je mee zit en wat jouw hulpvraag is. We onderzoeken of een coachingstraject bij jou past. Als ik denk dat je ergens anders beter geholpen kunt worden, dan bespreek ik dat met je. Je kunt na de intake ook zelf besluiten of je met mij door wilt of ergens anders hulp wilt zoeken.

Coachingstraject

Na de intake starten we het traject. We overleggen samen in welke frequentie de gesprekken zullen plaatsvinden. Meestal is dat eens per twee weken, afhankelijk van jouw behoefte en je hulpvraag. Ook over de duur van het traject zullen we samen bespreken. Uiteindelijk bepaal jij of je het gevoel hebt voldoende handvatten te hebben om zelf verder te kunnen. Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie en (psychoanalytische) psychotherapie. In tegenstelling tot therapie, gaat het er bij coaching niet altijd om waar je problemen vandaan komen, maar vooral wat je er nĂș aan kunt veranderen. Je krijgt oefeningen en opdrachten mee die jou aan het denken zetten en in beweging brengen.