Kosten en wachtlijst

Kosten en wachtlijst

In verband met zwangerschapsverlof neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan.

De praktijk is van 1 september 2020 tot 1 februari 2021 gesloten.

Therapie

Contractvrij

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Ik vind dat je ook zonder diagnose recht hebt op psychologische zorg. Daarnaast vind ik het onwenselijk dat een zorgverzekeraar inhoudelijke of administratieve eisen stelt. Ik besteed mijn tijd liever aan jouw behandeling. Tot slot hecht ik waarde aan jouw privacy en vind ik het onnodig dat anderen inzicht hebben in jouw dossier.

Tarief

Het tarief voor een intakegesprek en/of sessie (60 minuten) is 105,25 euro. Dit is het landelijke tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Je ontvangt hiervoor na elke sessie een factuur.

Vergoeding

Hoewel de praktijk contractvrij werkt, is het wel mogelijk om je voorgeschoten facturen vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Daarvoor is het nodig dat je een verwijsbrief hebt van de huisarts voor de Basis GGZ (BGGZ). Ook moet er sprake zijn van een diagnose volgens de DSM 5. Aan het eind van de behandeling ontvang je een verzamelnota. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar. We bespreken samen welke informatie we wel of niet aan je zorgverzekeraar verstrekken. Afhankelijk van het soort polis dat je hebt, krijg je minstens 70% van het totaalbedrag vergoed. Bij een restitutiepolis is dit 100%. Er zal wel eerst een beroep worden gedaan op je eigen risico. Binnen de Basis GGZ krijg je maximaal 12 sessies vergoed.

Coaching

Tarieven

Het tarief voor coaching bedraagt 115,00 euro per sessie (60 minuten) inclusief BTW. Coaching wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Ontwikkelbudget werkgever

(Bijna) iedere werkgever heeft een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van hun personeel. Als werknemer kun je aanspraak maken op dit ontwikkelbudget en dit besteden aan coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever (HR of leidinggevende) of zij willen investeren in jouw groei en ontwikkeling.

Aftrekpost belastingdienst

Organisaties en ZZP’ers kunnen de kosten van coaching volledig aftrekken. Ook als particulier kun je kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, als het doel ervan is dat je beter functioneert in je huidige baan, of het je helpt bij het vinden van een nieuwe baan. Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. De Belastingdienst kan jou hierover verder informeren.

Wachtlijst

In verband met zwangerschapsverlof neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan. De praktijk is van 1 september 2020 tot 1 februari 2021 gesloten.

Kosten bij afzegging

Het is altijd mogelijk om de afspraak af te zeggen of te verzetten. Als je de afspraak echter minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.