Therapie

Therapie

Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we waar je mee zit. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. We bekijken samen of psychotherapie goed bij jou en jouw klachten past. Als ik denk dat je ergens anders beter geholpen kunt worden, dan bespreek ik dat met je. Je kunt na de intake ook zelf besluiten of je met mij door wilt of ergens anders hulp wilt zoeken.

Behandeling

Na de intake start de behandeling. We overleggen samen in welke frequentie de gesprekken zullen plaatsvinden. Meestal is dat wekelijks of eens per twee weken. Vaak heb je aan 6 tot 10 sessies genoeg om je problemen aan te pakken en zelf verder te kunnen. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Tijdens de behandeling bespreken we regelmatig hoe het gaat en waar je behoefte aan hebt. Het doel is altijd om er sámen voor te zorgen dat jij op een gegeven moment weer zélf verder kunt. Als je de behandeling naderhand vergoed wil krijgen, is daar een maximum van 12 gesprekken aan verbonden. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van methoden uit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie en (psychoanalytische) psychotherapie.

Bij de volgende problemen kan ik je helpen:

Emotionele problemen
* Somberheid, piekeren, depressie
* Angsten, paniek, zenuwachtigheid
* Boosheid, agressie
* Stress, burn-out
* Problemen met emotieregulatie: overspoeld raken door gevoelens, of deze juist vermijden
* Moeite met (het loslaten van) controle

Vertrouwensproblemen
* Problemen met zelfvertrouwen: onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, negatief zelfbeeld
* Moeite met ‘nee’ zeggen, grenzen aangeven, eigen keuzes durven maken
* Problemen met vertrouwen in anderen: bindingsangst, verlatingsangst
* Vastlopen in relaties of telkens dezelfde (destructieve) patronen herhalen

Persoonlijke vraagstukken
* Wie ben ik, wat wil ik?
* Problemen met school, opleiding of werk
* Levensfaseproblemen: bijvoorbeeld rondom zelfstandig wonen, het ‘dertigersdilemma’, het krijgen van een partner en/of kinderen, de ‘midlifecrisis’, het ‘lege nest’-syndroom of het pensioen
* Opvoedingsproblemen of andere vragen omtrent het ouderschap

Bij de volgende problemen kan ik je niet helpen:

* Psychotische klachten
* Verslaving
* Acute suïcidaliteit